Usługa, na którą Cię stać.
Księgowość, na którą zasługujesz.

Lokalizacja

41-706 Ruda Śląska, Ignacego Kaczmarka 39

sprawdź na mapie

- Dla nowych klientów - BEZPŁATNA POMOC przy zakładaniu działalności
 1. Postanowienie ogólne
  1. Dane zbierane są za pośrednictwem strony internetowej www.biuroapplus.pl zwanej dalej Serwisem.
  2. Administratorem danych jest właściciel Serwisu firma Biuro Rachunkowe AP PLUS Anna Pokczol z siedzibą przy ul. Ignacego Kaczmarka 39, 41-706 Ruda Śląska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP: 641-121-75-95, REGON: 387188222, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator i będąca jednocześnie Usługodawcą.
  3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  4. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
  5. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup produktów lub usług świadczonych przez właściciela Serwisu oraz każda osoba, która dokonała kompletnej rejestracji (założyła Konto Użytkownika) w Serwisie.
 2. Przetwarzanie danych
  1. Celem przetwarzania i wykorzystywania danych przez Serwis jest:
   1. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez Usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych, przez formularz kontaktowy oraz analiza statystyczna prowadzona przez Serwis;
   2. realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
   3. marketing - w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników,
  2. Administrator ma prawo do przekazywania danych Użytkowników Serwisu w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań na nim ciążących. Administrator będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
   1. osobom upoważnionym do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
   2. partnerom Usługodawcy z którymi Usługodawca realizuje usługi dla Użytkownika;
   3. organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika;
   4. bankom i jednostkom realizującym płatności online dla Serwisu.
  3. Dane Użytkowników będą przechowywanel przez cały okres trwania umowy z Usługodawcą i okres świadczenia przez niego usługi na rzecz Użytkownika.
  4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Usługodawcę ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Prawa Użytkownika Serwisu:
   1. uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Serwis przetwarza dane Użytkownika,
   2. uzyskanie przez Użytkownika od Administratora kopii jego danych osobowych,
   3. edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie (jeżeli nie ma podstaw prawnych do tego działania),
   4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
   5. w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Serwis dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia,
   6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Serwis danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.
  6. W celu realizacji uprawnień można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuroapplus@onet.pl.
 3. Ciasteczka Cookies
  1. Serwis używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
  4. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  5. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w obrębie Serwisu w celu optymalizacji działań.
  6. W Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w sekcji Pomoc w każdej przeglądarce internetowej.